Cena vodného od 1. 1. 2023

Vodné je platba za dodávku pitné vody a za službu spojenou s její výrobou. Přinášíme aktuálně platný ceník.

vodné

  • 47,90 Kč/m3 bez DPH
  • 52,69 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Jaroslava Ficnerová

Related Posts