Tříkrálová sbírka 2024

Vážení dárci, děkujeme za vaši štědrost – letos jste částkou 14.874,- pomohli lidem s hendikepem, nemocným a umírajícím, dětem bez dobrého rodinného zázemí nebo seniorům.

Přijměte prosím za vaši štědrost Boží požehnání, přání všeho dobrého do roku 2024 a velikou radost ze života.

Pár slov k zamyšlení si pro vás připravil Marek Orko Vácha, český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut (odkaz na video níže)

https://www.trikralovasbirka.cz/res/archive/004/000556.mp4?seek=1701704529

Related Posts