Znak a prapor obce

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny ČR byl dne 14. března 2002 obci udělen znak a prapor. Na návrh heraldika pana Miroslava J. V. Pavlů ze Zlína byl navržen obecní znak a prapor. Výchozí myšlenkou pro výběr prvků na znaku byl rodový erb generála Laudona, který pobýval v blízkém okolí obce. Další části znaku tvoří prvky z původní obecní pečetě. Modré břevno znázorňuje protékající Moravskou Sázavu. Obec nemá jinou dominantu, kterou by se odlišovala od okolních obcí, protože většina z nich je také obklopena zelení s původním zemědělským zaměřením. Znak je obecním symbolem Albrechtic, který vychází z historie obce.

Znak tvoří stříbrný štít s kosmým modrým břevnem se třemi čelně hledícími stříbrnými lvími hlavami s červenými jazyky, provázené nahoře položenou radlicí a dole kosmo vztyčeným krojidlem, obojí červené barvy.

List praporu tvoří sedm kosmých pruhů bílé, červené a modré barvy. V modrém pruhu jsou tři čelně hledící bílé lví hlavy s červenými jazyky.