Zastupitelstvo obce

Volební období 2022-2026

Starostka Mgr. Petra Cachová
Místostarosta Mgr. Martin Biler, Ph.D.
člen zastupitelstva: Roman Chládek, Blanka Chládková Šemberová, Pavel Hečko, DiS., Ing. Jaroslav Novák,Ing. Zdeněk Tejkl
Finanční výbor: předseda Roman Chládek, členové Miroslav Vican, Ondřej Vican
Kontrolní výbor: předseda Blanka Chládková Šemberová, Ing. Jaroslav Novák, Dana Šemberová


Volební období 2018-2022

Starosta: Ing. Jaroslav Novák
Místostarosta: Ing. Zdeněk Tejkl
Člen zastupitelstva:  Mgr. Martin Biler, Ph.D.,Šárka Burešová DiS., Alois Filip, Blanka Chládková Šemberová, Petr Mareš
Finanční výbor: předseda Mgr. Martin Biler, Ph.D., členové Miroslav Vican, Ondřej Vican
Kontrolní výbor: předseda Blanka Chládková Šemberová, členové Lukáš Vávra, Alois Filip


Komise starosty obce Albrechtice

Komise pro pozemky a hospodářskou činnost: předseda Petr Hrabáček, členové Martin Novotný, Josef Mikula
Sbor pro občanské záležitosti:   Zdeňka Hostovská, Marie Kropáčková, Blanka Vicanová, Marie Vlková
Povodňová komise: předseda Ing. Jaroslav Novák, členové Pavel Gregor, Miroslav Jirásek, Martin Novotný, Lukáš Resler
Komise pro komunální služby: Pavel Gregor, Miroslav Jirásek, Lukáš Resler