I v roce 2024 Sociální služby Lanškroun pořádají přednášky

Přednášky „nejen“ pro pečující v roce 2024

Jako v loňském roce i letos plánujeme v Sociálních službách Lanškroun uskutečnit pro veřejnost, seniory a pečující soubor Přednášek „nejen“ pro pečující. V roce 2023 bylo uskutečněno celkem 5 poutavých přednášek, kterých se zúčastnilo kolem 30 posluchačů. V letošním roce chceme oslovit i obyvatele okolních vesnic.

A jaký máme plán? V březnu proběhne Národní týden trénování paměti, a proto se první přednáška 12. 3. zaměří na Praktické ukázky tréninku paměti. V úterý 21. 5. bychom pokračovali s přednáškou s názvem Paměť a problémy s ní aneb specifika péče o člověka s demencí. Další setkání na téma Domácí péče o seniora se uskuteční 17. června. Po velkých prázdninách by pokračovala nutriční terapeutka na téma Specifika stravování seniorů a v říjnu si společně povíme Jak se připravit na dobu, kdy budu potřebovat pomoc.

Přednášky se uskuteční v budově Sociálních služeb Lanškroun (Domov pro seniory), Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun, v Kulturní místnosti vždy od 16 hodin. Další informace, datumy a časy budou zveřejněny v Městských novinách Lanškroun, na webových stránkách Sociálních služeb Lanškroun (www.soslla.cz) nebo na našem FB. Těšíme se na Vaši účast.

Related Posts