Kaple sv. Anny

Svatoanenské pouťování v Albrechticích

Kaple sv. Anny v Albrechticích nejen že tvoří dominantu obce je také místem každoročního setkávání občanů u příležitosti konání poutě na sv. Annu a v období vánoc konáním akcí na sv. Štěpána. Obec Albrechtice jako výhradní majitel a provozovatel provádí již celkem 20 let postupnou opravu této dominanty obce. Od opravy dřevěných prvků, tj. oken, dveří, provedení sanačních úprav zděných prvků, rozvodů elektroinstalace, vymalování vnitřních prostor, nová fásáda a také zcela nové pískovcové schodiště, včetně zídky. Veškeré opravy hradila obec ze svého rozpočtu s nepatrným příspěvkem z výtěžků koncertů v této kapli. Náročné byly také úpravy okolo kaple a na nedalekém hřbitově. Vzniklo tím důstojné pietní a také poutní místo. Malé prostory a nestabilní podloží okolo kaple neumožňuje vystavět parkovací místa v této lokalitě. Parkoviště pro navštěvníky kaple je u budovy obecního úřadu (5 minut chůze).

Pouť na sv. Annu a její oslavy byly započaty až po roce 1990, po osamostatnění obce Albrechtice, pořádáním koncertů,mší a pouťových zábav. Pořádatelem koncertů byla nejdříve obec, později pořadatelství převzalo OS Šnek Albrechtice. Tento spolek také organizuje koncerty na sv. Štěpána.

Kromě těchto akcí se v kapli uskutečňují svatby, křty a také pohřby. Všechny tyto aktivity by nebyly možné bez vstřícného přístupu zastupitelstev obce Albrechtice , kteří se tuto památku po předcích snaží zachránit dalším generacím.

Prostory jsou pravidelně otvírány pro veřejnost k nahlédnutí, přijďte si prohlédnout tuto kapli.

http://albrechtice.hezkeweby.cz/index.php/fotogalerie/svatba-v-kapli-sv-anny-15-8-2009

Related Posts