MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Pro rok 2024 je sazba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 650 Kč/osobu, popř. vlastnictví jednotlivé nemovité věci. Místní poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2024.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši, tzn. 100 Kč. Za každého dalšího psa je to 150 Kč.

Místní poplatek je možné uhradit na obecním úřadu (hotově) nebo bankovním převodem na účet obce Albrechtice číslo 9724611/0100. Variabilní symbol pro odpady je 1345xxx a za psa 1341xxx kde xxx znamená číslo popisné.

Related Posts