Třídit komunální odpady bude do budoucna nutné

V blízké budoucnosti se uvažuje o ukončení skládkování netříděných odpadů na skládkách. V současné době platí obec 500 Kč za každou tunu směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu. Při nesplnění skladovacích limitů (190 kg/občan v roce 2022) se poplatek navyšuje na 900 Kč za každou tunu navíc. Za několik let budeme zbytečně vynakládat značnou část svého rozpočtu na ukládání odpadů, které zároveň není udržitelné pro naše životní prostředí, proto musíme začít systematicky pracovat na našem množství odpadu. Chceme i zaryté odmítače třídění odpadů o třídění přesvědčit. Děkujeme všem, kteří příkladně třídí komunální  odpady.  Z popelnice lze vytřídit téměř vše (papír, plasty, kovy, bioodpad, sklo, textil aj.), zbývá jen popel, a ten pokud je ze dřeva, tak může být využit např. v zahrádce.

Jaroslava Ficnerová

Related Posts