Životní prostředí nám není lhostejné

V roce 2023 obec Albrechtice odevzdala k recyklaci vysloužilá elektrozařízení. Tím jsme významně přispěli nejen k jejich opětovnému materiálovému využití, ale také k úspoře elektrické energie, vody či ke snížení těžby nerostných surovin.

Related Posts